Make your own free website on Tripod.com

คำอธิบายส่วนประกอบต่างๆ

Title bar แสดงชื่อของ WorkBook ปัจจุบันที่กำลังทำงาน
Menu bar แถบรายการคำสั่ง
Standard Toolbar แถบเครื่องมือมาตรฐานที่มีปุ่มแทนคำสั่ง
Formatting Toolbar แถบเครื่องมือทำใช้จัดรูปแบบในการแสดงผล
Cell address บอกชื่อของ Cell ที่กำลังทำงาน
Formula bar แถบที่สูตรหรือข้อมูลใน Cell ที่ใช้ทำงานอยู่
Columns แถบตามแนวตั้งใช้ตัวอักษรเป็นชื่อ มีทั้งหมด 256 Columns
Rows แถบตามแนวนอนใช้ตัวเลขเป็นชื่อมีทั้งหมด 16384 Rows
Cell Cursor เป็นตำแหน่งที่ตัวชี้อยู่พร้อมที่จะทำงานใน Cell นี้ได้ทันที
Worksheet เป็นกระดาษทำงานมีลักษณะเป็นตารางประกอบด้วย Rows และ Columns
Worksheet Tap เป็นปุ่มสำหรับคลิกเพื่อเลือก worksheet ที่ต้องการ