Make your own free website on Tripod.com

โปรแกรม Hide - Show

โปรแกรมนี้จะเป็นการใช้คำสั่งควบคุมให้วัตถุ ( วงกลม )
ซ่อนและแสดงจากการที่ผู้ใช้คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม  
จุดประสงค์ของโปรแกรมนี้ต้องการให้เห็นลักษณะการเขียนโปรแกรม
แบบ Event Driven ( คือการที่มีเหตุการณ์ การคลิกเม้าส์โดย User เป็นตัวกระตุ้นให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่งคือซ่อนและแสดงวัตถุ )   นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
โดยเริ่มจากการวาดออปเจ็คโดยนำมาจาก Toolbox  ลงไปใน Page
จากนั้นกำหนด Properties ให้กับออปเจ็ค   ซึ่งในที่นี้คือกำหนด
Caption และ Name   จากนั้นจึงเข้าไปเขียน คำสั่งซึ่งก็คือ script 
ในออปเจ็ค Button เพื่อควบคุมวัตถุให้ทำตามคำสั่ง ( ซ่อนและแสดง )
ขั้นตอน
1. เข้าโปรแกรม  Start - Program - Toolbook ll Instructor
- เลือก New blank book
2. ในพื้นที่การทำงานใช้เม้าส์คลิกเลือก ออปเจ็ค
รูปวงกลมมาวามลงบนเพจ ( Page ) ซึ่งก็คือหน้าจอว่างๆสีขาว
3. คลิกถาดสีเลือกสีแดงเพื่อเติมสีแดงให้กับวงกลม
4. คลิกเลือกปุ่ม OK จาก Toolbox วาดปุ่มขนาดพอเหมาะ 2 ปุ่ม
5. คลิกปุ่มแรกให้ active ไปที่แถบเครื่องมือเลือก Object properties  
    ( เมื่อลากเม้าส์ไปที่ไอคอนจะมีข้อความบอกชื่อ
ขึ้นที่แถบ Status bar ข้างล่างมุมซ้ายของจอภาพ )
6. กำหนด Caption ให้เป็น Hide
7. ทำเช่นเดียวกันกับปุ่มแรก กำหนด Caption ให้เป็น Show
8. ที่ปุ่ม Show  เขียน Script ข้างล่างนี้ใน Script editor
( เข้าไปโดยคลิกที่ปุ่มสคริปต์เอดิเตอร์ )
โดยเขียนตามตัวอย่างนี้

to handle ButtonClick
               set visible of ellipse "red" to true
end
9.  ที่ปุ่ม Hide   เขียน Script ข้างล่างนี้ใน Script editor โดยเขียนตามตัวอย่างนี้
   to handle ButtonClick
               set visible of ellipse "red" to false
  end
10. กด  F3   เพื่อดูผล   ( การกด F3 คือการเข้าสู่โหมดผู้ใช้หรือ Reader mode
กด อีกครั้งเพื่อกลับโหมดผู้แต่ง Author โหมดเพื่อเขียนหรือแก้ไขโปรแกรม )
Back to Menu