Make your own free website on Tripod.com

คิดถึงบ้าน ( D )


พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
D

Intro 8 Bars...7...


8... จาก มานานคิดถึงจัง เลย

หอม เจ้าเอยละอองท้อง ถิ่น

อยาก กลับไปแนบซบไอ ดิน

บ้าน รำพึง คิดถึงเสมอ


อัส ดง อาทิตย์กล่าวลา

คืบ คลานมา คือคิดถึงเธอ

คืน เหน็บหนาว อีกแล้วซิเออ

บ้าน รำพึง คิดถึงไม่สร่าง

กี่ ร้อน กี่ หนาว

กี่หมื่นร้าว ราน

ไม่เคยสะท้าน ทุกเส้น ทาง

สู้ทน สร้างฝัน ถึงวันรุ่งราง

จะแบกไปถม ความทุกข์ระทม

ไม่ จำเป็น ดอกคำสัญญา

รั้ว ชายคา ที่แสนรื่นรมย์

ผ่าน ผุพัง เซซังทรุดโทรม

จะ กลับไป เอาใจซ่อมแซม

Solo 16 Bars...15...

16... กี่ ร้อน กี่ หนาว

กี่หมื่นร้าว ราน

ไม่เคยสะท้าน ทุกเส้น ทาง

สู้ทน สร้างฝัน ถึงวันรุ่งราง

จะแบกไปถม ความทุกข์ระทม

ไม่ จำเป็น ดอกคำสัญญา

รั้ว ชายคา ที่แสนรื่นรมย์

ผ่าน ผุพัง เซซังทรุดโทรม

จะ กลับไป เอาใจซ่อมแซม

.