Make your own free website on Tripod.com

คนเก็บฟืน ( Em )

คาราบาว

Emดนตรี 10 Bars..8...9...10..เบื้องบน เป็นแผ่นฟ้ากว้าง

เบื้องล่าง เป็นธารน้ำใส

ตัว ฉันมีกาน้ำ หนึ่งใบ

กับกอง ฟืน ที่วางอยู่เรียงราย

..อยู่มา ปีแล้ว ปีเล่า

วันเก่าๆ ได้ผ่าน เลยไป

คืบคลาน เข้าสู่ วันใหม่

ลม หายใจ ยังอบอุ่นในทรวง

..ฉันไม่เคยคิด อื่นใด

ที่ยาวไกล เกิน สุดขอบ ฟ้า

เราพบกัน ใต้ดวง ตะวันรอน

ยามเธอนอน ฉันจะกล่อม นิทรา

เราพบกัน แล้วพา กันก้าวไป

ไปเก็บไม้ เก็บฟืน มาต้มกา

น้ำเดือด เรามาแบ่ง กันกิน


ฟืนหมด เราช่วย กันเก็บฟืน

ดนตรี 20 Bars.18...19...

20..เบื้องบน เป็นแผ่นฟ้ากว้าง

เบื้องล่าง เป็นธารน้ำใส

ตัว ฉันมีกาน้ำ หนึ่งใบ

กับกอง ฟืน ที่วางอยู่เรียงราย

..บางคน ว่า ฉันเป็น คนบ้า

บางคน ว่า สติไม่ค่อยดี

บางคน ว่า ฉันเป็น เช่น นี้

เพราะ ผิดหวัง

บางสิ่ง ที่ตั้งใจ

..ฉันไม่เคยคิด อื่นใด

ที่ยาวไกล เกิน สุดขอบ ฟ้า

เราพบกัน ใต้ดวง ตะวันรอน

ยามเธอนอน ฉันจะกล่อม นิทรา

เราพบกัน แล้วพา กันก้าวไป

ไปเก็บไม้ เก็บฟืน มาต้มกา

น้ำเดือด เรามาแบ่ง กันกิน

ฟืนหมด เราช่วย กันเก็บฟืน

..น้ำเดือด เรามาแบ่ง กันกิน

ฟืนหมด เราช่วย กันเก็บฟืน...